Lid worden


Je hebt het helemaal door : op het knopje van je toestel drukken, dat kan iedereen, maar je wil meer.

Je wil een goede dia of foto maken, met mensen spreken die dezelfde passie delen als jij? Standpunt, compositie, originaliteit, kleur, scherpte,... dit alles kan aangeleerd of bijgewerkt worden. Een foto- en diaclub kan daar tot op zekere hoogte aan meehelpen.

Vanaf 2004 proberen we om de digitale fotografie nog meer in ons werkprogramma op te nemen.

Maandelijks wordt iedereen via ons ledenblad en/of via mail geïnformeerd over onze clubactiviteiten en over de laatste fotografische wetenswaardigheden. Teneinde zoveel mogelijk ervaring op te doen en actief te fotograferen, vragen wij om telkens drie beelden mee te brengen betreffende de vooraf opgegeven thema's. De bijeenkomsten grijpen telkens plaats op zondagvoormiddag om 9u in de bovenzaal van het CM-gebouw, Groenestraat 90 te Zedelgem.

Het jaarlidgeld bedraag 10 Euro.

Voor info kan je terecht bij :
SLABBINCK Freddy Kezelbergstraat 7 050/20.03.30
VANSTEELANDT Jozef Pilsestraat 2 050/20.82.11
DEROUS Erwin Koornemoezen 5 050/38.96.21
LESCOUHIER Kathleen Faliestraat 52 050/20.12.49
Of via ons emailadres: kiwabimultimedia4.0@gmail.com